Kirkegården

En kirkegård er ikke bare en gravplads for de døde – den er også et sted, hvor de levende kan mindes og finde ro og rum til eftertanke i smukke, velplejede omgivelser. Det gælder ikke mindst Bredballe Kirkegård, hvor træer, hække og anden beplantning skaber både sammenhæng og afveksling.

Kirkegården består af to afdelinger.

Gamle Kirkegård

Den ældste del af kirkegården blev indviet samtidig med Bredballe Kirke i 1907 og ligger lige ved kirken og på skråningen syd for kirken. ”Gamle kirkegård” er en traditionel dansk kirkegård med kistegravsteder omkranset af hække. De store gravsteder giver god plads til personlige gravmonumenter og beplantning.

Nye Kirkegård

Denne del af kirkegården er ikke så ny endda – den blev anlagt i 1970’erne på et stort areal øst for kirken. På dette område er der mulighed for at vælge mellem mange forskellige gravstedstyper, uanset om der er tale om en kistebegravelse eller en urnenedsættelse.  Både kister og urner kan sættes ned i gravsteder med gravsten eller i græsarealer uden gravsten (fællesgrave).

De forskellige afdelinger omkranses af hække og høje træer, der skaber en parklignende kirkegård.

Nye Kirkegård er anlagt, hvor der tidligere lå boldbaner. Terrænet er derfor meget jævnt og let tilgængeligt, også for dårligt gående og kørestolsbrugere.

Kirkegårdens kapel, kontor og mandskabsbygning ligger på Nye Kirkegård.

Læs mere om de forskellige gravstedstyper under ”Oversigt over gravsteder”. 


Bemærk:

Grundet omlægning af afsnit D på ny kirkegård, er dette område lukket for tilgang af såvel urner som kister frem til 31/12-2019. 

Dette er godkendt af Vejle provsti.

 

Med venlig hilsen

Kirke- og kirkegårdsudvalget.