Suppleringsvalg den 19. marts 2019

Suppleringsvalg Bredballe Menighedsråd

Bredballe Menighedsråd består af 12 medlemmer. Rådet mangler to medlemmer for at være fuldtallig, hvorfor der skal afholdes suppleringsvalg af to medlemmer samt stedfortrædere for disse.

Kandidatlister kan opstilles på møderne, men vil også efterfølgende kunne indsendes til Menighedsrådets valgbestyrelse.

Selve valgdatoen er af biskoppen fastsat til den 19. marts 2019.

Der er nedsat en valgbestyrelse bestående af menighedsrådsmedlemmerne: Karen Binder, formand for valgbestyrelsen, Andreas Kruse og Karen J. Klint.

Der vil blive orienteret om reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister ved gudstjenesterne søndag den 6. og 13. januar 2019.

Menighedsrådet skal her i januar afholde det pligtige orienterings- og opstillingsmøde.

Dette møde er nu fastlagt til søndag den 20. januar 2019 kl. 11.30 – 13.00 i Sognegården, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Øst

Mødet er offentligt og der vil til mødet være en let servering.

Valgbare og stemmeberettigede til selve valget er medlemmer af folkekirken med bopæl i sognet eller som har løst sognebånd til en af vore præster. Stillere for kandidaterne skal opfylde de samme betingelser.

Kandidatlister kan tidligst afleveres tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.00

Sidste frist for aflevering er tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00

Listerne skal afleveres til:

formand for valgbestyrelsen, Karen Binder, Nørrekær 24, 7100 Vejle 

eller

formand for menighedsrådet, Kurt Holm Hansen, Kornager 41, 7120 Vejle Ø

 

Derefter kontrolleres navne på kandidatlisterne og alt efter antal kandidater kan valgbestyrelsen se, om der skal påbegyndes en proces med et egentligt afstemningsvalg eller om der er tale om et såkaldt aftalevalg.

 

Skal der være afstemningsvalg kommer der ny information op her på hjemmesiden

Biskoppens tidslinje vedrørende suppleringsvalget i tiden 6. januar 2019 og detaljerne under vejs frem findes her på hjemmesiden.

Kurt Holm Hansen

Formand for menighedsrådet