Menighedsrådsvalg 2020

Der er indført en ny valglov.

Den betyder, at valg på valgforsamling bliver hovedreglen, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister.

Kun 3% af landets menighedsråd har haft egentlig valg – de resterende 97 % har haft såkaldt ”fredsvalg”.

Der er en landsdækkende koordineret proces frem mod valg af nye menighedsråd i 2020. Den skal vi følge her i Bredballe Sogn:

1)    Tirsdag den 18. august er der offentligt orienteringsmøde, der skal være sammenfaldende med det årlige menighedsmøde, hvor nuværende råd redegør for sin virksomhed i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet

2)     Tirsdag den 15. september er der valgforsamling, hvor menighedsrådets medlemmer vælges

3)     Derefter følger en periode på fire uger, hvor der er mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatlister med stillere

4)     I givet fald afholdes et sådant valg tirsdag den 17. november

5)     Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent 2020

Du kan læse mere om menighedsrådsvalg på www.menighedsraadvalg.dk

 

 

 

MR-møder 2020

Møder 2020

Tirsdag den 21. januar kl. 18.30

Onsdag den 26. februar kl. 17.00

Torsdag den 26. marts kl. 18.30

Torsdag den 30. april kl. 18.30

Onsdag den 27. maj kl. 17.00

Tirsdag den 23. juni kl. 17.00

Onsdag den 19. august kl. 17.00

Torsdag den 17. september kl. 18.30

Torsdag den 8. oktober kl. 18.30

Torsdag den 12. november kl. 18.30

Tirsdag den 15. december kl. 18.30