Suppleringsvalg til menighedsrådet

Suppleringsvalg blev fredsvalg

Der var ved fristens udløb kun indkommet én kandidatliste med to navne til de ledige pladser i menighedsrådet samt stedfortrædere for disse, hvorfor valget er at betragte som et fredsvalg. Listen var fremsendt af ”Red Bredballe Kirke”.

Der var ikke modtaget klager over listen.

 Menighedsrådet byder derfor Peter Faurby og Annette Erbs Nielsen velkommen i menighedsrådet og glæder sig over, at menighedsrådet igen er fuldtallig. Begge kender Bredballe Sogn og kirke og har erfaringer med arbejdet i et menighedsråd.

De personlige stedfortrædere er Hans Lauge og Nette Kaae Stimpel.

MR-møder 2019

Møder 2019

Onsdag den 9. januar kl. 17.00

Torsdag den 21. februar kl. 18.30

Torsdag den 28. marts kl. 18.30

Onsdag den 24. april kl. 17.00

Onsdag den 22. maj kl. 17.00

Torsdag den 13. juni kl. 18.30

Tirsdag den 13. august kl. 18.30

Tirsdag den 17. september kl. 18.30

Onsdag den 23. oktober kl. 17.00

Torsdag den 14. november kl. 18.30

Torsdag den 5. december kl. 18.30