Menighedsrådsmøder

Møder 2018

Onsdag den 20. juni kl. 17.00

Torsdag den 16. august kl. 18.30

Tirsdag den 4. september kl. 18.30

Torsdag den 4. oktober kl. 18.30

Torsdag den 8. november kl. 18.30

Tirsdag den 4. december kl. 18.30