Bredballe Lokalhistoriske forening

Foreningen er stiftet i 1994, og fungerer i samarbejde med Vejle Stadsarkiv, som en del af lokalhistorisk arkivsamarbejde i Vejle Kommune.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Bredballes historie og medvirke til at bevare egnens værdier gennem lokalhistoriske skrifter og vandringer i området.

Endvidere at indsamle arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig herkomst med tilknytning til Bredballe.

Det indsamlede materiale opbevares af foreningen eller overdrages til Vejle Stadsarkiv og stilles til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed

Hvis materialet ikke ønskes afleveret, vil vi være glade for blot at låne det til kopiering eller affotografering.

Foreningen tilstræber vederlagsfrit at udgive en publikation til foreningens medlemmer hvert år samt at arrangere en aftenvandring i lokalområdet.

Foreningen har gennem flere år haft en stabil tilslutning på mere end 250 medlemmer, som også i stort tal møder op til foreningens arrangementer.

Se iøvrigt foreningens hjemmeside: www.bredballelokalhistoriskeforening.dk

Oplysninger om foreningens arbejde eller evt. indmeldelse kan ske ved henvendelse til et af nedennævnte bestyrelsesmedlemmer:

Foreningens publikationer

1. Kære Jakob og Karen!, 1996 
2. Bredballe Kirke 1907-1997, 1997 
3. Fiskeriet ved Bredballe Strand, 1998 
4. Bredballe Centralskole, 1999 
5. A. Ustrups Baadebyggeri 
6. William Jansens Værft 1956-1962, 2001 
7. Bredballe Mølle, 2002 
8. Bredballe Alderdomshjem, 2003 
9. 'Bethlehem', Missionshuset i Bredballe, 2004 
10. Landliggerne ved Bredballe Strand
11. "BØRRESEN og BRØNSODDE 1962-2003" udgivet 2006
12. Bredballe Kirke 1907-2007, Ejnars dagbog 1907, 2007
13. Erindringer, 2008/2009
14. Gårde i Bredballe I, 2010
15. Gårde i Bredballe II, 2011
16. Bredballe Mark - fra land til by 2012
17. Flugten til Bredballe - 2 familiers skæbnefortællinger 2013
18. Fiskeeksportør Hans Andersen Mathiasen 2014
19. Bybæk 2015
20. Helga Berntsen 2016

21. Selvbyggerne i Bredballe

22. Bredballe Villapark

23. Mit Bredballe ved Bent Mikkelsen

Ovennævnte publikationer kan købes hos Vejle Stadsarkiv

Hæfterne kan købes ved henvendelse til Bredballe Lokalhistoriske Forening, samt for de seneste hæfters vedkommende hos Vejle Stadsarkiv