Dåb

Hvis man ønsker dåb i Bredballe Kirke, tager man kontakt til kirkekontoret for at aftale dato.

Man bedes oplyse barnets navn samt navn og adresse på faddere ( der skal være mindst 2 og højst 5 faddere. De skal være døbt og over konfirmationsalderen.)

Navngivelse ved dåb skal ske senest 6 måneder efter barnets fødsel.

Man kan godt navngive sit barn og få det døbt senere.

Navngivning foretages på www.borger.dk.

I ugerne på til dåben vil man blive kontaktet af præsten.

Det er ikke alle søndag der er mulighed for dåb, se gudstjenestelisten.

Ca. 2 gange om måneden er der gudstjeneste om lørdagen, med mulighed for dåb.


Ved dåben må der fotograferes under indgang + 5 min. før og efter Gudstjenesten er afsluttet.

 

Ønsker man ikke dåb for sit barn skal barnet navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Navngivelse skal ske på www.borger.dk