Begravelse

Dødsfald meddeles på www.borger.dk, senest 2 dage efter dødsfaldet.

Hvis man har kontakt til en bedemand kan denne meddele oplysninger om dødsfald og begravelse/bisættelse

Endvidere henvendelse til kirkegårdslederen vedr. gravsted. Det er vigtigt, at du i samråd med dine pårørende vælger den rigtige form for 
begravelse/bisættelse og det rigtige gravsted for netop dig og din familie.

Oplysninger om begravelse og bisættelse findes i en folder, som 
kan hentes i våbenhuset eller ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Se gravsteder under 'Kirkegården'