Du er her: 

Fødsel

Det er kun, hvis der ikke har medvirket en jordemoder at man selv skal anmelde fødslen.

Du kan læse mere om fødselsregistrering på borger.dk

Faderskab og fælles forældremyndighed
Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed. 

Ugifte forældre kan erklære, at man ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette skal ske på  borger.dk hvor forældrene skal benytte Nem-ID til at signere dokumentet med.

Omsorgs- og ansvarserklæringen skal indgives senest 14 dage efter barnets fødsel. Indgives omsorgs- og ansvarserklæringen senere end 14 dage efter barnets fødsel, er det Statsforvaltningen, der afgør faderskabet.