Dåb i Bredballe kirke i Corona id                                                                

Kære forældre

Vi er i en tid hvor vi desværre lever med Corona restriktioner, som gør at vi har et stærkt begrænset antal pladser i kirken. Ved gudstjenester med fællessang, må vi lukke 40 personer ind ad gangen. Dette antal pladser er bestemt ved areal- og afstandskrav.

Jeres pladser i kirken:

Som dåbsfamilie har I 10 pladser i kirken. Disse 10 pladser er inkl. jeres egne pladser, og dåbsbarnet. Bemærk at mindst 2 af jeres faddere skal være til stede i kirken.

Såfremt I har bestilt dåb ved en af vores lørdagsgudstjenester, kan I 2 uger før dåben kontakte kirkekontoret, og høre om der er mulighed for ekstra pladser i kirken, da dette afhænger af hvor mange dåb der skal være den pågældende lørdag.

Under samtalen med præsten, som typisk finder sted i ugen op til dåben, vil I få at vide hvor I skal sidde med dåbsbarnet.

Fotoregler:

I Bredballe kirke må der fotograferes, når dåbsbarnet bæres ind i kirken, og igen når I bærer barnet ud af kirken. Efter gudstjenesten er der mulighed for kort at komme ind i kirken igen, og tage billeder ved f.eks. døbefonden.

 

Vi er klar over at 10 pladser kan synes som lidt, men vi har valgt denne løsning for at lave ens vilkår for alle, og for at kunne melde klart ud til jer, og dermed skabe en rolig ramme for jeres forberedelse.

I denne tid er det en kunst at skabe de bedste rammer om vores kirkelige handlinger for såvel dåbsfamilier, som for den øvrige menighed.

Vi ønsker jer en rigtig god dåbsdag 

 

Med venlig hilsen

Personale og menighedsråd ved Bredballe Kirke