Kunstudstillinger i Sognegården ved Bredballe kirke..

 

Bredballe kirke har et stående udvalg, der refererer sine aktiviteter til menighedsrådet. Udvalget har til opgave at sørge for skiftende udstillinger af kunst i Sognegården. Det skal fortrinsvis være lokale kunstnere, der opfordres til at udstille.

Udstillingerne vil typisk begynde med en fernisering, hvor kunstudvalget er vært ved en lille reception.  Her vil den eller de kunstnere, der netop har hængt deres værker op, være til stede, så alle kan sludre med dem. Udvalget forsøger at lægge ferniseringen i forlængelse af en højmesse, så man kan gå direkte fra gudstjenesten ned i Sognegården og se den nye udstilling.

Udstillingerne vil i reglen hænge i to måneder. I den tid er alle i Bredballe sogn meget velkomne til at kigge ind i Sognegården i kontorets åbningstid og gå en tur rundt og se på de udstillede værker. Vi håber at mange vil benytte denne lejlighed til at se, hvad vi kan byde på.

Der er tre medlemmer i kunstudvalget. Medarbejderne er repræsenteret ved organist Kim Skov, menighedsrådet ved Peter Andreas Wetche og endelig Inga Nielsen, Slotsager.