Sognemøder


Tirsdag den 6. november kl. 19.00

”Frits Lebahn har de sidste 20 år arbejdet med integration i Vejle by, siden 2006 som leder af Ungeindsats Tjansen i Vejle Kommune/Helhedsplanen i Vejle. Og han er formentlig den enkeltperson i Vejle der har det største overblik over og tætteste kendskab til byens mange forskellige grupper med mellemøstlig kulturbaggrund.

Så kom og hør om hvordan livet former sig i de nydanske familier og blandt de nydanske unge, hvordan idræt, arbejde, kultur og uddannelse kan bruges til at få de unge og deres familier inkluderet i samfundet og hvilke udfordringer han ser på skoleområdet og i det sociale liv”.


Leif Davidsen - Tirsdag den 5. februar kl. 19.00

Leif Davidsen er journalist og forfatter. Han er især kendt for sin store viden om Rusland, hvor han har boet i mange år. Vi har bedt Leif Davidsen om at tale om de nye spændinger mellem øst og vest og at give sit bud på, hvad denne konflikt betyder for os.

Sogneaftenen begynder kl 19.00 Der er fri entré, og der kan købes øl og sodavand i pausen.