Højskoledag

Mandag den 13. maj 2019

”Kirken og dens samtid”

v.konsulent i kirkefondet Berit Weigand Berg

 Efter frokost

 Kan sange og salmer hjælpe os ved livets afslutning?

Vi synger nogle sange og salmer, som jeg vil give lidt liv gennem min fortælling om dem.

Eksempler på, hvordan de kan betyder noget for os, i vanskelige tider gennem livet.

v. Peter Wetche

 Pris 125 kr. inkl. to stykker smørrebrød, vand og kaffe

Betales på dagen.

Tilmelding til kirkekontoret senest onsdag den 8. maj på tlf.: 7581 4092