Minikonfirmander

Bredballe Kirke tilbyder alle elever i 3. klasse på Kirkebakkeskolen og Hældagerskolen at kunne gå til minikonfirmand. Kirkebakkeskolen kommer om efteråret og Hældagerskolen om foråret. Hver klasse kommer for sig en dag lige efter skole.

Det er ikke traditionel undervisning, men fortælling, oplevelser og leg.

Der bliver sunget, set film, lavet kreative ting og leget. De skal også ud på kirkegården og op i kirkens tårn og se den gode udsigt. Sidst i forløbet øves et stort dramastykkke, hvor alle har en rolle. Stykket vises til en afsluttende gudstjeneste.

 


Se tilmelding forår 2018