Kirkekoret

Børne- og Pigekor
Bredballe Kirke har 2 kor under ledelse af organist Kim Skov. Så også her samles hver uge mange børn og unge i sognegården og i kirken.

Børnekoret er for  børn i alderen 9-12 år og tæller i øjeblikket 17 børn, der øver hver tirsdag eftermiddag kl. 15-16. Koret medvirker ved alle familiegudstjenester i Bredballe Kirke samt ved forårs- og julekoncerten i kirken.

Pigekoret er for piger i alderen 12-25 år og 21 piger øver hver onsdag eftermiddag kl 16-17.30. Pigekoret synger ved alle gudstjenester og får løn for det. Også de giver koncert hvert forår og til jul i kirken.

Foruden disse faste opgaver arrangerer Kim hvert år en kordag for Børnekoret  i samarbejde med nogle af Vejles andre organister. Sidst var således 120 børn samlet i Vor Frelsers Kirke.

Organist Kim Skov 
Tlf. 75816924 
organist@bredballekirke.dk