23mar kl. 10:00

Lørdagsgudstjeneste med dåb

 

23mar kl. 10:00
24mar kl. 10:00

Gudstjeneste uden dåb

 

24mar kl. 10:00
25mar kl. 10:00

Babysalmesang

 

25mar kl. 10:00
26mar kl. 17:00

Baby- børnegudstjeneste efterfulgt af fælles spisning

 

26mar kl. 17:00
27mar kl. 10:00

Sang og Samværd

 

27mar kl. 10:00

Suppleringsvalg til menighedsrådet

Suppleringsvalg blev fredsvalg

Der var ved fristens udløb kun indkommet én kandidatliste med to navne til de ledige pladser i menighedsrådet samt stedfortrædere for disse, hvorfor valget er at betragte som et fredsvalg. Listen var fremsendt af ”Red Bredballe Kirke”.

Der var ikke modtaget klager over listen.

 Menighedsrådet byder derfor Peter Faurby og Annette Erbs Nielsen velkommen i menighedsrådet og glæder sig over, at menighedsrådet igen er fuldtallig. Begge kender Bredballe Sogn og kirke og har erfaringer med arbejdet i et menighedsråd.

De personlige stedfortrædere er Hans Lauge og Nette Kaae Stimpel.

Dagens ord